Papier antypoślizgowy STABULON®

Papier antypoślizgowy STABULON®, produkcji francuskiej Firmy CGP Industries, to rozwiązanie dla firm, których problemem są niestabilne ładunki na paletach.

papier_antypo__lizgowy__5_.jpg

Skład papieru oraz jego charakterystyczna powierzchnia powodują zdecydowanie podniesienie współczynnika tarcia pomiędzy stykającymi się warstwami ładunku na palecie. W praktyce przekłada się to na uniemożliwienie przesunięcia się warstw względem siebie. Papier antypoślizgowy jest skuteczny w kontakcie ze wszystkimi materiałami opakowaniowymi. Nie bez znaczenia w procesie transportu jest odporność papieru na działanie wody oraz skuteczność stabilizacji ładunku w przedziale temperatur -30C do +60C. Papier antypoślizgowy spełnia wymogi dyrektyw UE, stawiane materiałom służącym zabezpieczeniu artykułów spożywczych.


P.P.H.U. IRM jest wyłącznym dystrybutorem papieru antypoślizgowego STABULON® w Polsce.


Korzyści wynikające z zastosowania papieru antypoślizgowego:

  • skuteczne zapobieganie uszkodzeniom ładunków, wynikającym z ich przesunięcia na palecie na każdym etapie procesu transportowego
  • optymalizacja składowania na palecie - ładunek może być wyższy, zajmuje mniej miejsc paletowych, obniżając
    w ten sposób koszty transportu i składowania.


Dla standardowych potrzeb, papier antypoślizgowy przygotowany jest w gramaturze 100 g oraz rozmiarze 750x1150 mm. Na życzenie Klienta możliwe jest przygotowanie papieru w gramaturach 65 g, 80 g, 140 g, 220 g lub większych, oraz rozmiarze spełniającym indywidualne oczekiwania. Papier pakowany jest na europaletach, w ilości 4000-7000 arkuszy, w zależności od gramatury. Papier antypoślizgowy STABULON® podlega w 100% procesowi recycling'u.

rys1.jpg

Aktualności IRM